Maju Bersama PUNB adalah sebuah kempen sempena ulang tahun PUNB ke-30. Kempen ini dianjurkan untuk menerapkan konsep ‘Hero untuk Hero’ di mana PUNB berperanan sebagai acuan untuk membentuk sebuah komuniti usahawan Bumiputera yang akan bertindak sebagai barisan hadapan dalam memacu inovasi, mencipta peluang pekerjaan dan membantu meningkatkan pembangunan ekonomi dalam kalangan rakyat serta negara.

Melalui kempen ini, ia memberi peluang kepada PUNB untuk membuktikan komitmen kami dalam membantu usahawan Bumiputera melalui sokongan pembiayaan dan khidmat korporat. Matlamat kempen ini adalah untuk membantu usahawan Bumiputera mencapai kejayaan melalui:
PUNB sedia memberi bantuan pembiayaan kepada usahawan Bumiputera yang ingin
#MajuBersamaPUNB. Berikut adalah pakej pembiayaan yang disediakan:
Klik butang di bawah untuk Skop Pembiayaan PUNB dan maklumat lain.

 

Untuk menyediakan kepakaran dan sumber yang boleh dimanfaatkan oleh usahawan Bumiputera bagi membantu memajukan dan menaiktaraf perniagaan mereka.


Melahirkan pelapis baharu usahawan Bumiputera yang dapat mencapai kejayaan yang boleh dibanggakan.